RapidPrototyping.nl » Contact » Veelgestelde vragen » Werkwijze en geheimhouding » Hoe weet ik zeker dat mijn productideeën niet op straat komen te liggen?

Hoe weet ik zeker dat mijn productideeën niet op straat komen te liggen?

Al vanaf 1996 zijn we actief op het gebied van rapid prototyping en 3D printing. In deze periode zijn wij nog nimmer aangesproken op het lekken van informatie van onze klanten. Indien u dat wenst of noodzakelijk acht, kunnen wij met u een geheimhoudingsverklaring aangaan. Inhoud en initiatief hiervoor ligt bij u.