RapidPrototyping.nl » Contact » Veelgestelde vragen » SLS - Selective Laser Sintering » Waarom kunnen maatafwijkingen op grotere onderdelen ontstaan bij SLS?

Waarom kunnen bij SLS maatafwijkingen op grotere onderdelen ontstaan?

Bij SLS wordt het gehele bouwvolume opgewarmd tot net onder de smelttemperatuur van het materiaal (180 graden celsius). Als een batch volledig is belicht, wordt het bouwvolume afgekoeld. Dit proces werkt van buiten naar binnen toe, waardoor grote temperatuurverschillen kunnen ontstaan en de daarbij behorende uitzettingscoëfficiënten. De vaak nog plastische werkstukken in het bouwvolume kunnen hierdoor vervormen of scheluw trekken (krimpmaten). Hoe groter/dikwandiger een onderdeel, hoe meer kans op vervorming. Advies is vaak voor grotere delen die bijvoorbeeld wel vlak moeten zijn, te kiezen voor FDM of SLA techniek. Mits niet te complex is 3D CNC frezen ook een goede optie.

Bekijk ook onze SLS pagina.